Uncategorized

Veilig omgaan met auto’s

De auto is onmisbaar in deze tijd. Een overgroot deel van de huishoudens in Nederland heeft één of meerdere auto’s. Helaas zorgt dit ook voor veel ongelukken en incidenten op de weg. De overheid probeert op verschillende manieren te zorgen voor veilig weggebruik voor alle verkeersdeelnemers. Dit kant door verkeersregelaars, vangrails kopen en bevestigen, sancties opleggen en rotondes plaatsen. Maar wist je dat er overal in Nederland drie vaste verkeerstekens te vinden zijn die zorgen voor veilig gebruik van auto’s op de weg? Dit zijn ze op een rijtje:

Verkeerslichten

Het verkeerslicht. Ook wel het stoplicht genoemd. Een verkeerslicht dient als seinlicht om het verkeer op de weg te kunnen regelen. Verkeerslichten worden veel gebruikt op de weg. Ook het openbaar vervoer, zoals bussen, treinen en zelfs schepen, maken gebruiken van verkeerslichten. Met lichtsignalen regelen verkeerslichten welke weggebruikers als eerst gelijkvloerse kruisingen mogen gebruiken. Ook zorgen verkeerslichten voor het veilig in en uitrijden van tunnels, bruggen, parkeergarages en – terreinen en het reguleren van wegwerkzaamheden. 

Verkeersborden 

Verkeersborden geven verkeersdeelnemers aanwijzingen over hoe zij zich dienen te gedragen op de weg. Denk aan voorrangsborden, gevaarsborden en verbodsborden. In andere vervoerssystemen wordt er ook gebruik gemaakt van verkeersborden, zoals de lucht- en scheepvaart en op spoorwegen. Je hebt ook elektronische borden die je op de hoogte stellen van een verkeerssituatie verderop of om actuele informatie over het weggebruik te delen. Verkeersborden zijn dus breed inzetbaar. 

Wegmarkeringen 

De derde en laatste onderdeel van de verkeerstekens zijn wegmarkeringen. Wegmarkeringen zijn alle tekens die op de rijbaan en wegdek te vinden zijn die om visueel informatie over de weg te delen. Denk hierbij aan strepen, pijlen, doorgetrokken en onderbroken lijnen en haaientanden. In Europa wordt meestal de witte kleur gebruikt voor wegmarkeringen, maar in sommige gevallen komt geel of groen ook voor. Geel zie je meestal tijdens werkzaamheden, wanneer de rijstroken tijdelijk moeten worden verlengd of worden gewijzigd. De groene kleur vind je vaak in het midden van de weg, tussen twee rijstroken. Dit wijst dan op de maximum snelheid van 100 kilometer p/u. 

Materialen

Benieuwd naar de materialen die bijdragen aan veiligheid op de weg? Op www.vangrails.com vind je de kosten en maten van vangrails die de overheid gebruikt om bijvoorbeeld snelwegen te beveiligen. 

Reacties uitgeschakeld voor Veilig omgaan met auto’s